top of page

Översättning
 

Alltför många texter översätts slentrianmässigt med hjälp av Google eller andra liknande automatiska översättningstjänster. Så länge det enbart rör sig om enstaka ord eller kortare fraser kan detta ibland duga. Men så fort det det handlar om längre stycken eller löpande text visar dessa tjänster ofelbart brister i texthanteringen. Syftningsfel, ord med flera betydelser och märklig meningsbyggnad leder till obegripliga och ibland felaktigt humoristiska texter. Det är dock inte så roligt när dessa seriösa företag/personer pga. sina löjligt felöversatta texter framstår som inkompetenta för läsaren. Det kan gälla allt från produktbeskrivningar, företagspresentationer och manualer till personliga brev.

 

Låt en expert översätta, eller i vart fall granska, era översatta texter före publicering för att undvika språkliga fallgropar.

 

Vi översätter texter från engelska/danska till svenska, samt från svenska till engelska.

#skrivmaskin_2188.jpg
bottom of page