top of page

Korrläsning &
språkgranskning

I en grundläggande korrekturläsning granskar vi grammatik, interpunktion och stavning. Texten ska helt enkelt följa skrivreglerna. Uppenbara syftningsfel och ofullständiga formuleringar uppmärksammas, men inga ändringar görs av det språkliga innehållet.

Det är inte alltid en korrekturläsning räcker. Man vill kanske även förbättra stilen, ordvalet och själva flytet i texten. Språkgranskning är en mer omfattande genomgång och bearbetning av texten. Förslag på ändringar lämnas.

förstoringsglas.jpg
bottom of page